Povabilo k doniranju dela vaše dohodnine

Pozdravljeni! Društvu VITA za pomoč po poškodbi glave je dohodninski upravičenec v kategoriji: društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva in kulture.

Cilj Društva je ponovna integracija oseb v družbo in čim večja samostojnost. Izvajamo programe dnevnega centra, stanovanjske skupnosti, asistence in pomoči na domu.

NIč ne boste prikrajšani, če del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) lahko namenite za naše delovanje.Če ne daste društvu del dohodnine, dobi cel delež vaše dohodnine državna blagajna.

To lahko storite tako, da vpišete naslednje podatke v obrazec, ki se nahaja v priponki oz. tu:
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf

Potrebni podatki za izpolnitev obrazca:

Ime oziroma naziv upravičenca:

Društvu VITA za pomoč po poškodbi glave
Davčna številka upravičenca: 70533415
Odstotek (%): Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi DU svojega stalnega prebivališča.

Vaša donacijo 0,5 % dohodnine naši nevladni organizaciji pomeni ne samo veliko finančno, temveč tudi veliko moralno podporo.

Prav tako bomo cenili, če boste našo prošnjo posredovali čim širšemu krogu znancev.

Predsednica
Dr. Veronika Trdan
DRUŠTVO VITA
za pomoč po nezgodni poškodbi glave
01/565-87-96
Dunajska 106
1000 Ljubljana