Karte za predstave v Drami v aprilu 2014

Na voljo članom Vite so brezplačne karte za dve gledališki predstavi v SNG Drami v Ljubljani, in sicer “Mandić stroj” 11. aprila ob 20 h (5 prostih mest) in “Božič pri Ivanovih” 15. aprila ob 20 h (10 prostih mest). Pokličite prosim na društveno številko 040-455-042.