Zahvala podjetju Sintal koncern za donacijo

ZAHVALA PODJETJU SINTAL, ZA DONACIJO

Društvo Vita se iskreno zahvaljuje za hitro odzivnost in donacijo promocijskega materijala, ki smo ga razdelili med naše člane.