Objava prostih delovnih mest

Vsem zainteresiranim kandidatom za zaposlitev sporočamo, da smo dobili odobren razpis s strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti za zaposlitev 4 asistentov za osebe po poškodbi glave.
Delo bo potekalo 8 ur 5 dni na teden v l. 2015, pogodba se lahko letno podaljšuje do l. 2018.
Naloge oz. opis dela Osebne asistence:

 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb kot so: hranjenje, pitje, pomoč pri vstajanju, gibanju, obračanju, uporabi stranišča ter varovanje uporabnika,
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: nabava živil in priprava hrane, pomivanje uporabljene posode, čiščenje bivalnega dela prostorov, odnašanje smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: pomoč pri vključevanju v okolje, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s sorodstvom, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti.
 • Program osebne asistence prav tako zajema druge storitve namenjene post-rehabilitaciji in vzdrževanju psiho-fizičnega stanja kot so: razgibavanje, govorne vaje, kognitivne vaje, pomoč in svetovanje pri uporabi invalidskih pripomočkov, svetovanje, prikaz vaj svojcem/uporabniku, da jih lahko tudi sam izvaja.

  Asistenca se vglavnem izvaja v popoldanskem času.

  Prošnjo z življenjepisom pošljite na mail:

  predsednica.d.vita@gmail.com

  ali po pošti na naš naslov:

  DRUŠTVO VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
  Dunajska 106
  1000 Ljubljana

  najkasjneje do 23.1.2015