Vrtiljak nevladnih organizacij (NVO) – loveljenje idej

Društvo je na srečanju predstavilo mednarodni dvoletni projekt z naslovom Evropski teritorij kulture,ki ga sofinancira nacionalna agencija Cmepius (center Republike Slovenije RS za mobilnost in evropske programe, izobraževanja in usposabljanja) oz. evropski socialni urad. Projekt traja od avgusta 2013 do konec julija 2015.

*Projekt je namenjen pridobivanju, razvijanju in razširanju kulturnih znanj, kompetenc in veščin na neformalni  način v prvi vrsti ljudem s poškodbo oz invalidnostjo (oz. hendikepom).
*Spoznavanje lokalne, nacionalne kulture vseh držav partneric, obisk v deželo partneric ter udeležba v kulturnem programu, ki ga vsaka izmed partnerskih držav pripravi.
*Medsebojno spoznavanje, navezovanje stikov, spoznavanje metod dela z ljudmi s posebnimi potrebami.
*Redno medsebojno komuniciranje s partnerji, podajanje tekoče vsebine na skupni blog namenjen posebej za ta projekt:
https://europeanterritoryofculture.wordpress.com
*Medsebojna izmenjava izkušenj in dobrih praks znotraj partnerstva in razširjanje rezultatov izven partnerstva v lokalni, nacionalni in evropski prostor-vpis v bazo EST in Epale.
*Projekt pripomore k zmanjšanju depriviligiranosti oseb s posebnimi potrebami na področju kulture, k njihovi boljši vključenosti v kulturno dogajanje, izdelovanjem izdelkov, k njihovi kreativnosti, boljši samozavesti ter povezovanju z drugimi v večjem projektu, krepitvi jezikovnih sposobnosti.
*Mobilnosti v posamezno državo so trajale približno 5 dni, od tega sta 2 potovalna dneva in 3 dnevi predvideni za program  kulturnega učenja za udeležence.

V projektu poleg Slovenije sodelujejo tudi Poljska, Ciper, Anglija in Turčija.

Več o projektu si lahko preberete v priloženi datoteki.