Evropski kongres o poškodbi glave

Leta 2017 bo v Ljubljani potekal mednarodnem kongresu o poškodbi glave (TBI 2017), katerega glavni organizator bo BIF(Brain injured&famies /European Federation), lokalni soorganizator smo Društvo Vita in Institut za rehabilitacijo Soča.

Društvo Vita je od leta 2002, včanjena v zvezo za pomoč osebam po poškodbi glave in njihovim svojcem (BIF- Brain Injury & Families), ki ima sedež v Bruslju. V pretekljih 10 letih je vsaka država organizirala mednarodni tabor, na katerem se je udeležilo po 10 članov iz vsake države, članice BIF pa so izmenično organizerale tabor. Do sedaj so se člani Vite udeležili tabora v Španiji, Franciji(2krat), Avstriji in Madžarski. V BIF so včlanjene duštvain zveze iz naslednjih držav: Cerebral (Nizozemska), Cordinamiento (Italija), …

Vsako leto poteka 2x letno predsednikov zvez in društev- seja upravnega odbora (3 dni), in sestanek predstavnikov ter na dve leti TBI challeng- konferenca o poškodbi glave, kjer strokovnjaki, zdravstveniki, specialisti predstavijo različne raziskave, študije s področja poškodbe glave.

Tudi Vita (predsednica je članica UO BIF) se vsako leto udeleži in aktivno sodeluje na tej koferenci. Prav tako potekajo priprave za organizacije TBI Challenge v I.2017, ki bo potekala v Ljubljani v sodelovanju z URI Sočo in BIF-om , ki je glavni organizator.