Vabilo na redni 28. Občni zbor Društva Vita

Vabilo na redni 28. Občni zbor Društva Vita

Vabimo vas na redni Občni zbor Društva Vita  dne 18.3.2019 (ponedeljek) ob 13:00 uri v prostorih Društva Vita na Dunajski 106, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Pozdravni nagovor in izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o izvedenih sklepih prejšnje seje občnega zbora
 3. Poročilo o izvedenih projektih v letu 2018

–  FIHO 2018

–  MDDSZ – osebna asistenca

–  Javni sklad za kulturo – zaposlitev delavke

–  Ministrstvo za kulturo – zvočna knjiga

–  Lokalni projekti

–  Dogodki in aktivnosti v letu 2018

 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. BS in Poročilo nadzornega odbora
 3. Finančno poročilo za leto 2018
 4. Redno delo 2018, humanitarno in prostovoljno delo
 5. Donacije in članarine 2018
 6. Plan dela za leto 2019, nacionalni in lokalni projekti, občinski projekti
 7. Projekti, ki so predvideni za leto 2019
 8. FIHO 2019
 9. Plan dela redno in humanitarno 2019
 10. Potrditev članarine za 2019
 11. Sprememba statuta
 12. Volitve – zamenjava članov v posameznih odborih
 13. Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo in da svojo prisotnost pravočasno ( do 14.3.2019)  potrdite po telefonu 040/455-041 ali na mail: drustvo.vita92@gmail.com.

 

Vsi udeleženci morajo imeti poravnane članarine za tekoče leto.

Hvala za sodelovanje.

Društvo Vita

 

Pusti Komentar