Odstop predsednice dr. Veronike Trdan

Spoštovani,

 

dr. Veronika Trdan je dne 4.3.2021 podala svoj odstop z mesta predsednice društva Vita, zaradi zdravstvenih težav. Uradno izjavo bo podala tudi 12.3.2021, v petek, ob 13.00 uri na seji Upravnega odbora.

 

Dnevni red:
1. pregled in potrditev poslovanja 2020
2. določitev termina za Občni zbor
3. odstop predsednice in prijava kandidature – Tina Perko, tajnik društva
 

 

Prijave za kandidaturo so mogoče od 12.3. do 19.3.2021. Prijavijo se lahko vsi člani, ki ustrezajo pogojem določenim v Statutu društva Vita.
 
STATUT - potrjen UE


Razpisni pogoji:
 
Kandidat za predsednika mora biti redni član društva, seznanjen z internim delovanja društva in vsaj eno leto član enega izmed organov upravljanja društva ali član v odborih. Ker je predsednik tudi aktivni zastopnik in usmerjevalec razvoja in programov, mora v prijavi kandidat za predsednika podati plan oziroma vizijo razvoja društva za obdobje 4 let.

 

Člani bodo o možnostih prijave obveščeni po elektronski pošti, obvestilo pa bo do veljavnosti razpisa objavljeno tudi na naši spletni strani.
 

 

Po končanem razpisu, torej 19.3.2021 bo ponovno sklicana seja UO, na kateri bodo člani izbrali primernega kandidata. Izbrani kandidat/i  se bodo predstavili na redni seji Občnega zbora, kjer bodo potekale volitve za novega predsednika.
 

 

Datum Občnega zbora bo javljen naknadno.
 
Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.
 

Pusti Komentar