ZAKON O IZPLAČILU NEIZPLAČANEGA NADOMESTILA ZA INVALIDNOST

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki ga je z veliko večino potrdil tudi Državni zbor.

Zakon daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju.

Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

Zakon je bil v Državnem zboru sprejet 15. 12. 2021 in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Več si lahko preberete na internetni strani: https://www.gov.si/novice/2021-12-17-sprejet-zakon-o-izplacilu-neizplacanega-nadomestila-za-invalidnost/

Pusti Komentar