ZAKON O DOSTOPNOSTI DO PROIZVODOV IN STORITEV ZA INVALIDE

Do 3. marca 2022 je v javni obravnavi Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki med drugim obravnava tudi storitve, ki zagotavljajo dostop do avdiovizualnih medijskih storitev ter e-knjige.

Povpraševanje po dostopnih proizvodih in storitvah je veliko, število invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi omejitvami pa se s staranjem prebivalstva povečuje. Zaradi staranja prebivalstva v Evropski uniji se pričakuje tudi več prebivalstva z različnimi oblikami invalidnosti in/ali z lažjo invalidnostjo.

Večja dostopnost do proizvodov in storitev bo koristila tako potrebam teh potrošnikov kot industriji. Okolje, v katerem so proizvodi in storitve dostopnejši, omogoča večjo vključenost in udeležbo državljanov v družbi. Podpira neodvisno življenje in avtonomne odločitve ter hkrati prispeva k uresničevanju načela enakega obravnavanja invalidov pri dostopu do blaga in storitev.

V Konvenciji ZN je določeno tudi, da bi morali biti proizvodi, okolja, programi in storitve oblikovani tako, da bi jih lahko uporabljali vsi, kolikor je to mogoče, ne da bi jih bilo treba prilagoditi ali posebej oblikovati. Takšno „univerzalno oblikovanje“ ne bi smelo izključevati podpornih naprav za posamezne skupine invalidov, če so potrebne. V skladu s Konvencijo ZN so invalidi ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z drugimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.

 

Svoje komentarje lahko oddate do 3. marca 2022 na https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13844.

 

 

Pusti Komentar