ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI

Vlada RS je soglasno sprejela predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, pri katerem je aktivno sodelovala tudi NSIOS.

Zakon zajema vse ključne družbene skupine, vključno z invalidi, in prvič definira različne stopnje digitalnih kompetenc. V prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev za mlade in starejše, omogoča možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme, prispeva k digitalizaciji šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni ter varni rabi digitalnih tehnologij. Že letos želi država z digitalnim bonom v vrednosti 150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme. Prav tako bodo do digitalnega bona upravičeni vsi udeleženci subvencioniranih tečajev, ki so starejši od 55 let. Upravičenci ga bodo lahko unovčili za nakup nove ali obnovljene računalniške opreme.

Digitalna vključenost sloni na štirih stebrih – dostopnosti in razpoložljivosti informacijsko-komunikacijske infrastrukture in digitalnih storitev, aktivnega državljanstva v informacijski družbi, zaupanja in občutka varnosti ter digitalnih kompetenc, pri čemer se predlog zakona usmerja predvsem v pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc ter poznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev.

Cilji predlaganega zakona so krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, spodbujanje zanimanja za tehniška znanja, še posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna inteligenca in podobno), krepitev razumevanja o digitalnih tehnologijah in njihovi odgovorni ter varni uporabi.

Med cilji so tudi pridobivanje in dvig ravni osnovnih digitalnih kompetenc prebivalstva, da bi imelo osnovne digitalne kompetence do leta 2028 vsaj 80 odstotkov prebivalstva v Sloveniji, starega med 16 in 74 let, dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc višjih ravni zahtevnosti, povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo specialne digitalne kompetence, in zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju.

Pusti Komentar