Zdravje in šport

V društvu Vita spodbujamo športno inkluzijo, ki zagovarja ohranitev identitete posameznika ob njegovi vključitvi v družbo. Inkluzija pa ni omejena le na vključevanja ali integracijo ljudi s posebnimi potrebami v redno šolanje in v širšo družbo. Načelo inkluzivnosti naj bi temeljilo na tem, da se tudi okolica kaj nauči od manjšin.

Na fotografiji podpredsednik Društva Vita , g. Zlatko Klopčič v vlogi trenerja Juda.

Pusti Komentar