Predlog novega Zakona O osebni asistenci za leto 2024

Na portalu e demokracija je objavljen predlog novega Zakona O osebni asistenci za leto 2024.

V zadnjih treh letih, odkar je z zakonom uveljavljena osebna asistenca, je praksa pokazala, da potrebe po osebni asistenci vsekakor obstajajo. Ker pri asistenci ne gre le za praktično pomoč in oskrbo na domu, temveč različne oblike pomoči glede na individualne potrebe posameznika, je vsak primer uporabnika drugačen. Vsem pa je skupno to, da invalidne osebe lahko živijo tako kot drugi ljudje in se odločajo o vseh stvareh v svojem življenju ter vključijo v lokalno okolje.

Izpostavljamo nekaj ključnih sprememb za uporabnike in osebne asistente;

  • Pravico do osebne asistence bodo imeli uporabniki, ki so aktivni (zaposlitev ali iskalec zaposlitve, izobraževanje, vključenost v VDC ali druge aktivnosti v vseh sferah družbenega življenja).
  • Omejitev števila družinskih članov – Predlog zakona omejuje število zaposlenih družinskih članov pri uporabniku na enega, razen v primeru nadomeščanj.
  • Izvedbeni načrt – Izvedbeni načrt bi po novem vseboval tudi navedbo osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku.
  • Informacijski sistem (aplikacija) – Uporabnik ali zakoniti zastopnik mora v sistem vnesti tedenski urnik dela asistentov do petka za prihodnji teden in ob nastanku vsake spremembe posodobiti urnik. Najkasneje v ponedeljek pa potrditi opravljene ure za pretekli teden. Osebni asistent pa se je dolžan dnevno evidentirati v aplikaciji in tedensko potrjevati opravljene ure.
  • Ponovna ocena – Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence se izvede v primeru spremembe pri uporabniku na podlagi zdravstvene dokumentacije oziroma po uradni dolžnosti najpozneje v petih letih od dneva pridobitve pravice. Koordinator lahko predlaga ponovno oceno, če zazna spremenjene potrebe uporabnika ali sumi, da ne potrebuje asistence oziroma jo potrebuje v manjšem obsegu, kot jo koristi.
  • Dodatek za pomoč in postrežbo – Uporabnik sofinancira osebno asistenco v višini celotnega prejemka (sedaj se nameni polovica prejemka).
  • Obvezna prisotnost asistenta v času nočnega počitka uporabnika, ni dovoljena, če ne gre za uporabnikovo življenjsko ogroženost zaradi nezadovoljitve njegovih osnovnih življenjskih potreb. V primeru obvezne nujne prisotnosti, bo ta navedena v odločbi o pravici do osebne asistence.
  • Z globo od 100 do 1000 evrov se kaznuje osebni asistent, če asistence ne izvaja v skladu z izvedbenim načrtom ali se ne evidentira v aplikaciji.

 

Za ogled kliknite: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15940

Oddaja pripomb in predlogov je mogoča do 15.10.2023.

Pusti Komentar