Dnevni center

Program izvajamo že od leta 1992. Dnevni center deluje v Ljubljani, s sedežem na Dunajski cesti 106. Program se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij.

Izvajamo ga vodeno in je prilagojen posameznemu uporabniku glede na njegove psihofizične sposobnosti. Osnovni cilj in namen programa je ohranjanje znanj in spretnosti, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih veščin in navad, razvijanje individualnosti ter vključevanje oseb po poškodbi možganov v širšo lokalno skupnost po zaključenem rehabilitacijskem postopku.

 

Uporabnikom nudimo organizirano varstvo vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro. Z vključitvijo osebe po poškodbi možganov v dnevni center razbremenimo tudi svojce/zakonite zastopnike.

Metode dela

Osnovne metode dela v programu Dnevni center so individualno delo s posameznikom, delo s skupino in metoda dela s skupnostjo. Izbor metod prilagodimo ciljem individualnih načrtov uporabnikov ter glede na cilje na ravni programa. Izvajamo jih v skladu z Kodeksom etičnih načel in po vnaprej določenem urniku.

Uporabniki so deležni celostne obravnave (ocena, ugotovitve potreb, plan dela, evalvacija, vodenje individualne mape), individualne logopedske obravnave, individualno učenje, delovna terapija in fizioterapija, masaže ter psihološka svetovanja.

V dnevnem centru izvajamo

  • kreativne delavnice – glasbene, plesne, keramične in likovne delavnice;
  • učenje za delo na računalniku,
  • trening socialnih veščin, družabne igre,
  • tematska srečanja namenjena informiranju in aktivni participaciji uporabnikov pri
    razvijanju programa,
  • učenje za samostojno življenje kot je kuhanje, skrb za čistočo in urejeno okolje
  • raziskovanje različnih krajev po Sloveniji
  • rekreativno-športne aktivnosti telovadba, sprehodi, joga in meditacija, sproščanje ob gongu in še veliko drugega