Dnevni center

Program izvajamo že od leta 1992. Dnevni center deluje v Ljubljani, s sedežem na Dunajski cesti 106. Program se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij.

Izvajamo ga vodeno in je prilagojen posameznemu uporabniku glede na njegove psihofizične sposobnosti. Osnovni cilj in namen programa je ohranjanje znanj in spretnosti, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih veščin in navad, razvijanje individualnosti ter vključevanje oseb po poškodbi možganov v širšo lokalno skupnost po zaključenem rehabilitacijskem postopku.

 

Uporabnikom nudimo organizirano varstvo vsak delovni dan. Z vključitvijo osebe po poškodbi možganov v dnevni center razbremenimo tudi svojce/zakonite zastopnike. Metodologija izvajanja programa temelji na individualni in skupinski metodi dela.

Oblike skupinskega dela

prilagojeno posamezniku

Kreativne delavnice

 • glasbene,
 • plesne,
 • keramične in likovne delavnice,
 • učenje za delo na računalniku,
 • trening socialnih veščin,
 • družabne igre,
 • tematska srečanja namenjene informiranju in aktivni participaciji uporabnikov pri razvijanju programa,
 • učenje za samostojno življenje-kuhanje,
 • skrb za čistočo in urejeno okolje.

Rekreativno-športne aktivnosti

 • telovadba,
 • plavanje,
 • sprehodi,
 • joga
 • sproščanje ob gongu

Delovne veščine

Izdelava izdelkov (razvijanje delovnih veščin, večanje vzdržljivosti, motivacije, razvijanje uporabnikovih spretnosti).
Individualno delo z uporabnikom se izvaja v obliki pogovora, svetovanja in podpore njim in njihovim svojcem oziroma zakonitemu zastopniku v kriznih situacijah. Beležimo spremembe v socialni mreži, težave pri stikih z ljudmi v domačem okolju, v dnevnem centru, stiske, ki so povezane s samostojnostjo in pripadnostjo k skupini, morebitni nastali konflikti v domačem okolju, ali znotraj skupine, občutek stigmatizacije in diskriminacije.

Deležni so tudi individualne obravnave uporabnika (ocena, ugotovitve potreb, plan dela, evalvacija, vodenje individualne mape), individualne logopedske obravnave, individualno učenje, delovna terapija in fizioterapija, masaže ter psihološka svetovanja.