Informativna dejavnost

Program informiranja je pomemben, ker preko tega programa širši javnosti predajamo informacijo o naših aktivnostih in delovanju. Informiranje je pomembno tudi kot preventiva v šolah, za preprečevanja prometnih nezgod in poškodb glave.

V sklopu programa izvajamo projekt v sodelovanju s Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, s katerim želimo predvsem mlade seznaniti s tem, kaj je možganska poškodba, kaj so njene posledice in kateri so najpogostejši vzroki zanjo. Preventivna izobraževanja izvajamo po osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Vsak mesec izdamo mesečno glasilo »Vitine novičke« (na letni ravni izdamo dvanajst mesečnih glasil), kjer so zajete vse tekoče aktivnosti društva in napoved dogodkov za naslednji mesec ter članki na temo kot so zdravje, čustva in odnosi. Glasilo prejmejo vsi člani društva po elektronski pošti, objavimo pa ga tudi na naši internetni strani.

Možganske poškodbe so eden največjih zdravstveno-socialnih problemov v svetu. Zaradi slabe ozaveščenosti in seznanjenosti s tovrstno problematiko in zaradi številnih težav s katerimi se srečuje posameznik in njegova družina po poškodbi in po končani rehabilitaciji, je izredno pomembno, da društvo izvaja, dopolnjuje in nadgrajuje funkcionalno informacijsko mrežo ter javnost informira.

Izredno pomembno je, da vsi, ki so utrpeli možgansko poškodbo in so prestali rehabilitacijo dobijo informacijo, da obstajajo društva, ki jim nudijo pomoč ter informacijo, kako se lahko v različne programe, ki jih izvajamo, vključijo.