Društvo Vita

za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Smo prostovoljna, neprofitna, nacionalna invalidska organizacija, ki združuje osebe po nezgodni poškodbi glave, njihove svojce ali zastopnike, strokovne delavce in druge osebe, ki delujejo z namenom skrbi za osebe z nezgodno poškodbo glave.

Delovanje društva se razteza na območju Slovenije. Društvo z svojo dejavnostjo nudi pomoč prizadetim in njihovim družinam, ter pomaga pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja ter uveljavlja pravice do enakopravnega vključevanja v družbeno življenje.

Društvo Vita izvaja aktivnosti v Ljubljani in ostalih občinah po Sloveniji kjer bivajo naši člani.

Pomembna dejavnost, ki jo izvaja društvo je seznanjanje splošne in strokovne javnosti s specifično problematiko naših članov ter sodelovanje v raziskovalni in preventivni dejavnosti s tega področja. Dejavnosti, ki jih društvo organizira vodijo redno zaposleni sodelavci,  prostovoljci, člani, ter zunanji sodelavci.

Večina neposrednega dela v društvu poteka v skupinah. Veliko bolj funkcionalne so manjše skupine, zaradi razlike med poškodovanimi (starost, sposobnosti,  interesi). Kljub temu je potrebno v skupini večino članov voditi in umerjati individualno.

Redni člani društva so invalidi in njihovi zakoniti zastopniki. Podporni člani so  fizične osebe, ki podpirajo delovanje društva (strokovni delavci, zaposleni, prostovoljci, simpatizerji..).

V društvu skrbimo za enakopravnost, reintegracijo poškodovanih oseb, podporo skrbnikom, svojcem in partnerjem. Naše poslanstvo nam nalaga dolžnost, da skrbimo za ljudi okoli sebe, zato vsi zaposleni, uporabniki in člani delamo v skladu z našim poslanstvom.

 

 

Programi društva Vita so financirani s strani:

Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO),  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), lokalnih občin v Sloveniji in donacij.