Vsak, ki želi postati član društva Vita (poškodovana oseba, svojec, zakoniti zastopnik, podporni član..) izpolni pristopno izjavo in plača članarino za tekoče leto, ki znaša 15€. Zaželeno je, da poleg poškodovane osebe poravna članarino tudi njegov svojec oz. skrbnik (zakoniti zastopnik) ali cela družina, saj tako lažje pridobimo tudi sredstva na projektih iz lokalnih občin in potem lahko bolj pomagamo članom.

Članarine nakažete na naš spremenjen žiro račun pri Delavski hranilnici in sicer: SI56 6100-0000 6507 592.

Če želite prejeti položnico za plačilo članarine, nas kontaktirajte po elektronski pošti: drustvo.vita92@gmail.com.

Vsak, ki se včlani v društvo oz. poravna letno članarino, si pridobi člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto (kot dokazilo, da je plačana članarina), prav tako pa dobi tudi novo izdajo brošure Ponovno rojstvo, katero izdamo vsako leto.

Član društva je upravičen do različnih ugodnosti kot so: brezplačne karte za gledališče, kopanje, popust na taborih, ipd. Prav tako je kot član upravičen do koriščenja vseh ostalih programov društva, ki jih izvajamo: dnevni center, izleti, svetovanje, rehabilitacija (fizioterapija, delovna terapija, masaža, logopedske vaje, psihološke obravnave, ipd. ).

Pristopne izjave

  1. Izjava o varovanju poslovnih in poškodovančevih osebnih podatkov
  2. Pristopna izjava za pokodovano osebo
  3. Pristopna izjava za svojce in zastopnike