Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

 

Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči, ter na organiziran in sicer v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
  • ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe.

 

Društvo Vita vzpodbuja program prostovoljstva in vabi k sodelovanju vse zainteresirane posameznike z čutom do invalidnih oseb. Program se izvaja v obliki izvajanja delavnic v dnevnem centru v Ljubljani ter spremstvu in druženju uporabnikov po različnih občinah v Sloveniji.

 

Vabljeni k sodelovanju!