Poslanstvo

V društvu Vita si nenehno prizadevamo za zagotavljanje boljše kvalitete življenja uporabnikov. Zagotavljamo jim pomoč pri socialni aktivaciji in ponovnem vključevanju v družbo. Izzivi s katerimi se vsakodnevno srečujemo v društvu, nam omogočajo, da se razvijamo v smeri potreb naših uporabnikov. Tako skupaj z uporabniki ustvarjamo okolje v katerem se trudimo izboljšati medsebojne odnose ter potrebo po solidarnosti med člani.

Ker verjamemo, da lahko vsak človek svobodno izbira, ima pravico da se vključi v družbo kakor vsi drugi ter da mora imeti enake možnosti kot vsi ostali, se v društvu posvečamo uporabnikom na individualni ravni in skupaj pomagamo ustvarjati lepše okolje v družbi.

Cilji

Glavni namen programa je aktivno vključevanje oseb s poškodbo glave v družbo in pridobivanju novih znanj ter veščin mnogokrat tistih, katere se bile izgubljene zaradi poškodbe glave.

Skozi pretekla leta smo si prizadevali uresničevati poslanstvo društva in vztrajno stremeli proti ciljem za katere menimo da jih lahko dosežemo kot skupnost. V vsakem pogledu naših prizadevanj se trudimo upoštevati želje in potrebe naših uporabnikov pri oblikovanju ciljev, saj verjamemo, da le tako lahko dosežemo boljšo kakovost našega delovanja v društvu in družbi. V osnovi naših ciljev se trudimo pripraviti naše člane na samostojno življenje.

 

STATUT-Društvo Vita