Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave je bilo ustanovljeno leta 1992. Ustanovili so jo starši poškodovanih otrok s pomočjo Vere Slodnjak, spec.klin.psih. V prostorih Svetovalnega centra za otroke in mladostnike na Gotski 18 so potekala družabna srečanja, delovni sestanki in fizioterapija pod vodstvom Irene Reberšak.

Delo v društvu je potekalo prostovoljno vse do povečane potrebe po širšem organiziranju in delovanju na področju izvajanja programa do leta 2001. Tako je v društvu prišlo do novih zaposlitev preko različnih programov Zavoda RS za zaposlovanje.

Društvo Vita na 4 leta izvoli predsednika ali predsednico društva, ki skrbi za razvoj in delovanje društva. Prva predsednica društva je bila ga. Marijana Rupnik, nasledil ji je g. Janez Sirk ter, leta 2002 je društvu predsedovala ga. dr. Veronika Trdan, v letu 2021 pa je funkcijo predsednice prevzela ga. Tina Perko.

V društvu smo si prizadevali za pomoč pri nezgodni poškodbi možganov, zato smo razširili dejavnost društva tudi na druge regije.

Danes lahko s ponosom povemo, da delujemo na področju šestdesetih občin po Sloveniji.