Obnovitvena rehabilitacija

Obnovitvena rehabilitacija (v nadaljevanju OR) je namenjena odraslim osebam s poškodbo glave, ki so starejše od 18 let in jim po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sofinancira obnovitveno rehabilitacijo.
Cilj obnovitvene rehabilitacije je usposabljanje za čim bolj neodvisno življenje.