Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi

Glavni namen je ohranjanje sposobnosti po zaključenem rehabilitacijskem procesu, ko uporabnika preide v domače okolje in je prepuščen družini. Cilj je izboljšanje zdravstvenega stanja ali ohranjanje obstoječega stanja, izboljšanje kakovosti življenja oseb z možgansko poškodbo, njihovega psihičnega stanja in telesnega počutja.

Program se bo izvajal po metodah individualnega in skupinskega dela, z upoštevanjem splošnih strokovnih načel aktivnosti in avtonomije uporabnikov. Izvajamo psihološke delavnice, delovno terapijo, fizioterapijo in neurofizioterapijo ter masažo.