Osebna asistenca

Osebna asistenca osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami omogoča polno in učinkovito sodelovanje v družbi, enake možnosti, bolj neodvisno, aktivno in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov.

Pravico do osebne asistence lahko pridobijo osebe, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • so državljani RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v RS;
  • so stari od 18 do 65 let;
  • živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence vložite na krajevno pristojnem centru za socialno delo.
Program se financira iz javnih sredstev in s polovico dodatka za pomoč in postrežbo v kolikor ga uporabnik prejema.

 

Kaj nudi osebna asistenca?

Osebna asistenca osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami omogoča polno in učinkovito sodelovanje v družbi, enake možnosti, bolj neodvisno, aktivno in enakopravno vključenost v družbo.

Z osebno asistenco se posameznikom z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti skuša v domačem okolju zagotoviti enakovredno, neodvisno, aktivno, polno in učinkovito sodelovanje v družbi in na vseh področjih življenja.

 

Potrebujete osebno asistenco pa ne veste kako do nje? Pokličite Evo na telefonsko številko 040 491 686. Pomagala vam bo z izpolnjevanjem in oddajo vloge ter praktičnimi nasveti.