Društvo Vita vsako leto izda v samozaložbi brošuro Ponovno rojstvo ter mesečna glasila Vitine novičke. Redno izdajamo tudi gradivo, ki obravnava teme s področja poškodbe glave.

Brošuro Ponovno rojstvo prejme vsak, ki se včlani v društvo. Brošura vsebuje aktualne teme s področja zdravstva in sociale. Izdana je v tiskani in zvočni obliki. Izdajamo jo enkrat letno s pomočjo Ministrstva za kulturo in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Ponovno rojstvo – 16. izdaja 2021

Ponovno rojstvo - 16. izdaja 2021_naslovnica

Ponovno rojstvo – 17. izdaja 2022

Ponovno rojstvo - 17. izdaja 2022_naslovnica

Ponovno rojstvo – 18. izdaja 2023

Ponovno rojstvo - 18 izdaja 2023_naslovnica