Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti

Namen programa je nuditi pomoč osebam z motnjami spomina, koncentracije, vidno prostorsko motnjo in motnjo zaznavanja, motnjo dojemanja smisla, motnjami izvršilnih sposobnosti, da lažje sprejemajo in razumejo sebe in svoje poškodbe. Izbrana področja so namenjena izboljšanju kakovosti življenja v danem trenutku, razbremenitvi preteklih bolečin in usmerjanju v zadovoljstvo s tem, kar smo in kar imamo. Cilj programa je zagotoviti invalidom vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju in nuditi podporo pri vzpostavljanju lastnih moči za soočanje z invalidnostjo in težavami ter problemi, ki se ob tem pojavljajo.

Zaradi posledic možganske poškodbe je delovanje poškodovane osebe na področju kognicije, percepcije, vedenjskih in drugih značilnosti prizadeto. Poškodovane osebe se spopadajo z nižjim samozavedanjem, pogosto zanikajo obstoj resnično boleče stvarnosti, kar je največja ovira pri ponovni socializaciji po poškodbi. Z delavnicami, poskušamo ublažiti te motnje, jih zmanjšati ter ponovno aktivirati poškodovano osebo, da začne delati “na sebi” in postopno obvladovati določene vaje ter tehnike za boljše počutje.

Aktivnosti so naslednje: delavnice meditacije in čuječnosti delavnice joge predavanja na temo zavedanja sebe in svojih misli delavnice vizualizacije, zvočna kopel z gongom.