Programi za starše in svojce

Osnovni namen je staršem in družinskim članom nuditi podporo in posredovati znanje in izkušnje strokovnih delavcev in sodelavcev društva Vita, ter medsebojno povezovanje. Posebna pozornost je namenjena obdobju takoj po poškodbi, ko se je potrebno prilagoditi novo nastalim okoliščinam.

Družinski člani morajo čim prej sprejeti dejansko stanje in se spoprijeti z novim načinom organizacije svojih vsakodnevnih aktivnosti. Cilji pa so vzpostavitev kvalitetnih odnosov in komunikacije, prevzemanje aktivnejše vloge pri reševanju stisk in sprejemanje sebe v okviru družine in družbe.