Rekreacija in šport

Šport je eden od pomembnejših elementov za razvoj, vpliva pa tudi na vsa ostala področja v življenju (socialno, psihološko, duševno, itd.). Članom društva Vita financiramo in sofinanciramo razne popoldanske športne aktivnosti, ki so rekreativne in tekmovalne narave (vadnina namiznega tenisa, , članarino in treninge inkluzivnega juda, fitnesa, štartnine pri maratonih, plavanje ipd.

Uporabnikom, ki se udejstvujejo športnih tekmovanj, poskušamo pomagati pri kritju stroškov za prevoz, kritju letalskih kart in nočitev, ker tekmujejo tudi v tujini.