Glavni namen programa je izboljšanje kvalitete življenja oseb po nezgodni poškodbi glave po vsej Sloveniji, kjer so naši člani.

Sekundarni namen je vključitev oseb po nezgodni poškodbi glave v družbo, preprečevanje stigmatizacije in spodbujanje k prevzemanju lastne odgovornosti.

Izvajamo aktivnosti kot so skupni izleti po Sloveniji, obisk gledališč, galerij in muzejev, uporabnikom omogočimo druženje, kopanje po različnih kopališčih, ipd.

Glavni cilj je usposabljanje za čim bolj samostojno, aktivno življenje, ohranjanje in izboljšanje psiho fizičnih sposobnosti ter socialnih veščin.

Izvajamo aktivnosti kot so:

  • druženja in izleti (izvajajo se 1x mesečno, 12 izletov letno)
  • organiziramo razstave ustvarjalnih del (Skrbovinca v Ljubljani, knjižnica dr. France Škerl, za Bežigradom)
  • skozi celo leto se udeležujemo kulturnih dogodkov (gledališke predstave v Drami, Špasteater, Slovensko mladinsko gledališče, Opera Balet Maribor, ogled muzejev ali sejmov)
  • obiskujemo muzeje in galerije..