Usposabljanje za življenje z invalidnostjo

Glavni namen programa je izboljšanje kvalitete življenja oseb po nezgodni poškodbi glave po vsej Sloveniji, kjer so naši člani. Sekundarni namen je vključitev oseb po nezgodni poškodbi glave v družbo, preprečevanje stigmatizacije in spodbujanje k prevzemanju lastne odgovornosti. Izvajamo aktivnosti kot so skupni izleti po Sloveniji, obisk gledališč, galerij in muzejev, uporabnikom omogočimo druženje, kopanje po različnih kopališčih, ipd. Glavni cilj je usposabljanje za čim bolj samostojno, aktivno življenje, ohranjanje in izboljšanje psiho fizičnih sposobnosti ter socialnih veščin.

Izvajamo aktivnosti kot so:

– druženja in izleti (izvajajo se 1x mesečno, 12 izletov letno) – organiziramo razstave ustvarjalnih del (Skrbovinc’a v Ljubljani, knjižnica dr. France Škerl, za Bežigradom) – skozi celo leto se udeležujemo kulturnih dogodkov (gledališke predstave v Drami, Špas teater, Slovensko mladinsko gledališče, Opera Balet Maribor, ogled muzejev ali sejmov) – obiskujemo razstave..

Cilji in nameni programa so:

  • izobraževanje zaposlenih in usposabljanja za uporabnike, svojce in širšo javnost

Aktivnosti so namenjene strokovnim delavcem in sodelavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo, svojcem, uporabnikom in vsem ostalim, ki se srečujejo s tem področjem. Udeleženci se spoznavajo z razlogi in posledicami pridobljenih možganskih poškodb. Usposabljanja so teoretična in praktična. Namenjena so lažjemu in bolj profesionalnemu delu vseh ljudi, ki imajo kakršenkoli stik z poškodovano o s e b o .

  • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami (BIF)

Za nadaljnji razvoj in podporo je nujno izobraževanje zaposlenih, povezovanje z tujimi organizacijami, ki delujejo na področju poškodbe glave, izmenjava izkušenj in dobrih praks. Sodelovanje z BIF (Brain inyurej & families) pomeni tudi reševanje problematike tako poškodovanih oseb kot njihovih družin na evropski ravni. Prav tako je nujno, da se izobražujejo uporabniki, njihovi svojci in ostali, ki delajo ali živijo z invalidi.

  • obnovitveno-rehabilitacijski in vrstniški tabori

Društvo organizira rehabilitacijske tabore, kjer imajo člani v toplicah terapije in druženja, organizirano je spremstvo s strani društva. V okviru tega sklopa organiziramo čez leto vsaj 2 večdnevna (3 do 4 dni) tabora v različnih zdraviliščih (Bioterme, Mala Nedelja, Laško, Topolšica, Laško, Pacug). Na taboru se poškodovane osebe in njihovi svojci ali asistenti družijo, kuhajo, igrajo družabne igre in hodijo na izlete, kopanje ipd. Vse te aktivnosti krepijo samostojnost posameznika, ki se navaja oziroma usposablja za samostojno življenje