Vodnik po poškodbah možganov za otroke

Ta knjiga poskuša pojasniti različna vprašanja, skrbi in strahove, ki se lahko porodijo otroku v zvezi s poškodbo možganov njegovega bližnjega.
Ilustracije in besedilo so razporejeni tako, da lahko starejši otroci sami preberejo besedilo, mlajši pa opazujejo risbe, medtem ko jim berejo starši.